Τομομογραφία

Αξονικός τομογράφος
Αξονικός τομογράφος. Στο βάθος ο εξεταζόμενος ασθενής τοποθετημένος σε κινητό κρεβάτι τομογραφείται και το αποτέλεσμα απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Η Υπολογιστική Αξονική Τομομογραφία (CAT , Computerised Axial Tomography) που πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1973 επιτρέπει σήμερα την λεπτομερή απεικόνιση των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου, σε μορφή τομών που προέρχονται από την ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσμάτων “σάρωσης” (scanning) της εξεταζόμενης περιοχής με μικροποσότητες ακτινών Χ.
Η Μαγνητική Τομογραφία (NMRI Nuclear Magnetic Resonanance Imaging) προσφέρει ευκρίνεια που πλησιάζει αυτή των ανατομικών παρασκευασμάτων με την ψηφιακή ανάλυση των μεταβολών που υφίσταται η κινητική κατάσταση των μορίων νερού στους ιστόύς κάτω από την επίδραση ισχυρού μαγνητικού πεδίου.