Ακτινογραφικών τομές

Ακτινογραφική τομή
Παράδειγμα απλής ακτινογραφικής τομής.

Στην απλή ακτινογραφία οι ακτίνες Χ απορροφούνται σε ποσοστό ανάλογο με την πυκνότητα των ιστών που διαπερνούν.
Σε αυτήν την ακτινογραφία τα κόκαλα (σπονδυλική στήλη και πλευρές) φαίνονται άσπρα ενώ τα πνευμόνια, που περιέχουν αέρα και δεν απορροφούν ακτινοβολία, φαίνονται μαύρα. Στη μέση του θώρακα ξεχωρίζει η σκιά της καρδιάς.
Παρατηρήστε το μεταλλικό αντικείμενο (ρολόι) που κατάπιε κατά λάθος ο εξεταζόμενος και διακρίνεται εύκολα στο στομάχι του().