Ακτινοθεραπεία

 Διπλό μικροσκόπιο
Το διπλό μικροσκόπιο εξασφαλίζει δυνατότητα συμπαρατήρησης. Οι επεμβάσεις είναι επίπονες και μεγαλης διάρκειας και οι χειρουγοί συχνά εναλλάσσονται σε βάρδιες.

Η αντιμετώπιση κακοηθών όγκων περιλαμβάνει από το 1902, που το ζεύγος Κιουρί απομόνωσε το Ράδιο, τη χρήση την ραδιενεργούς ακτινοβολίας.
Η ακτινοβολία (συνήθως Χ ή γ ) επιδρά κυρίως σε κύτταρα που βρίσκονται σε φάση διαίρεσης με αποτέλεσμα να καταστρέφει τους κακοήθεις όγκους μια και αυτοί έχουν υψηλούς ρυθμούς αναδιπλασιασμού.
Οι δέσμες των ακτίνων εστιάζονται και διασταυρώνονται στην περιοχή του όγκου, έτσι ώστε εκεί να απελευθερώνουν τη μέγιστη ενέργειά τους, προφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τους υγιείς ιστούς.