Αλχημεία

Εργαστήριο αλχημιστών.
Εργαστήριο αλχημιστών.

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα οι θεραπευτικές πρακτικές περιλάμβαναν και καταφυγή σε υπερφυσικές ή αποκρυφιστικές μεθόδους, όπως ο εξορκισμός και η αλχημεία ή η αστρολογία.
Η αστρολογία βασιζόταν στη θέση των άστρων για να θέσει τη διάγνωση και να καθορίσει την πρόγνωση.
Η αλχημεία, εκτός από την προσπάθεια για την ανακάλυψη της “φιλοσοφικής λίθου” που θα μετέτρεπε κοινά μέταλλα σε χρυσό, είχε και συμμετοχή στην παρασκευή φαρμάκων, που αντλούσαν τη θεραπευτική τους δύναμη τόσο από τη σύστασή τους όσο και από το μυστικιστικό τελετουργικό της παρασκευής τους. Ένα από τα γνωστότερα φαρμακευτικά σκευάσματα ήταν η θηριακή.