Αναισθησία

Μάσκα χλωροφορμίου (1858).
Μάσκα χλωροφορμίου (1858).

Το 1846 επετεύχθη για πρώτη φορά χειρουργική αναισθησία με τη χρήση αιθέρα.
Οι πρώτες μέθοδοι αναισθησίας ήταν “ανοιχτές”. Γάζες βουτηγμένες σε αιθέρα ή χλωροφόρμιο κάλυπταν το πρόσωπο του ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
Αργότερα αντικαταστάθηκαν από “κλειστά” συστήματα, όπου αεροστεγής μάσκα επέτρεπε τη χορήγηση συγκεκριμένων ποσοτήτων αναισθητικού ατμού και την ταυτόχρονη απορρόφηση του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα από φίλτρα ασβεστούχων ενώσεων.