Αραβικά νοσοκομεία

Εσωτερικό αραβικού φρενοκομείου.
Εσωτερικό αραβικού φρενοκομείου.

Προερχόμενα ως ένα βαθμό από το ιατρικό κέντρο της Γκουντισαπούρ στην Περσία, που ίδρυσαν εξόριστοι από το Βυζάντιο Νεστωριανοί Χριστιανοί, τα αραβικά Νοσοκομεία ( π.χ. του Καΐρου, της Δαμασκού ή της Βαγδάτης) παρείχαν τέτοιο επίπεδο περίθαλψης, που λέγεται πως ορισμένοι προσποιούνταν ότι ήταν άρρωστοι προκειμένου να νοσηλευθούν και να απολαύσουν την εξαιρετική κουζίνα τους ().
Το νοσοκομείο Μανσούρ του Καΐρου (13ος αι.) διέθετε ξεχωριστούς θαλάμους για διαφορετικές ασθένειες, όπως εμπύρετα, διάρροιες, οφθαλμικές παθήσεις, με ιδιαίτερα τμήματα για τους όσους βρίσκονταν στο στάδιο της ανάρρωσης.