Ενδοσκοπία

Μικροενδοσκόπιο
Μικροενδοσκόπιο με διάμετρο 3mm και κονσόλα επεξεργασίας εικόνας.

Τα πρώτα ενδοσκόπια που επινοήθηκαν στα μέσα του περασμένου αιώνα για την επισκόπηση της ουροδόχου κύστεως διαμέσου της ουρήθρας (κυστεοσκόπηση) δεν ήταν παρά άκαμπτοι σωλήνες με ενσωματωμένα συστήματα φακών και κατόπτρων.
Στα σύγχρονα ενδοσκόπια η εικόνα μεταφέρεται μέσω δέσμης εύκαμπτων οπτικών ινών, οι οποίες ταυτόχρονα φωτίζουν το εσωτερικό της κοιλότητας που ενδοσκοπείται.
Διαθέτουν κατευθυνόμενο κινητό άκρο και συνδέονται με συστήματα φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης και επεξεργασίας της προβαλλόμενης εικόνας. Παράλληλα επιτρέπουν τη διενέργεια ενδοσκοπικών χειρουργικών επεμβάσεων μέσω πολύ μικρών τομών στο δέρμα.