Μεταμοσχεύσεις

Τοπoθέτηση τεχνητής καρδιάς
Τοπoθέτηση τεχνητής καρδιάς. Οι αρχικές προσπάθειες δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η μέθοδος δεν είναι ευρέως διαδεδομένη.

Κατά τη διαδικασία της μεταμόσχευσης το μόσχευμα λαμβάνεται από τον εγκεφαλικά νεκρό δότη, διατηρείται κατά τη μεταφορά του σε παγωμένο αλατούχο διάλυμα, και τοποθετείται στον λήπτη, που διαθέτει συμβατούς αντιγονικούς χαρακτήρες ώστε να το ανεχθεί. Επιπλέον χορηγούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που απομακρύνουν το ενδεχόμενο της απόρριψης του μοσχεύματος από τον λήπτη.
Εκτός από τα μοσχεύματα η σύγχρονη ιατρική διαθέτει και τεχνητές συσκευές για την αντικατάσταση τόσο δυσλειτουργούντων οργάνων (π.χ. τεχνητός νεφρός, αναπνευστήρας, τεχνητή καρδία και καρδιακές βαλβίδες, τεχνητά αγγεία) όσο και ακρωτηριασμένων μελών (τεχνητά μέλη) ή κατεστραμμένων αρθρώσεων (τεχνητές αρθρώσεις).