Μικροχειρουργική

Διπλό μικροσκόπιο
Το διπλό μικροσκόπιο εξασφαλίζει δυνατότητα συμπαρατήρησης. Οι επεμβάσεις είναι επίπονες και μεγαλης διάρκειας και οι χειρουγοί συχνά εναλλάσσονται σε βάρδιες.

Το αντικείμενο της Μικροχειρουργικής περιλαμβάνει συνήθως την αναστόμωση (επανασύνδεση) αγγείων και νεύρων στα πλαίσια επανασυγκόλλησης ακρωτηριασμένων μελών.
Καθώς η διάμετρος των αγγείων δεν ξεπερνά τα 1-2mm και το πάχος των νευρικών ινών κυμαίνεται μεταξύ 0.02mm και 0.002mm είναι απαραίτητη η χρήση μικροσκοπίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται έχουν διάμετρο μικρότερη από ανθρώπινη τρίχα (0.05mm) τα δε ράμματα είναι της τάξεως των 0.018mm σε διάμετρο.