Οι βδέλλες

Επίδειξη της χρήσης των βδελών σαν μέσο αφαίμαξης.
Επίδειξη της χρήσης των βδελών σαν μέσο αφαίμαξης.

Το 19ο αιώνα παρά την πρόοδο της Ιατρικής η αφαίμαξη εξακολουθούσε να συμπεριλαμβάνεται στις θεραπευτικές πρακτικές.
Η πιο δημοφιλής μέθοδος αφαίμαξης, που χρησιμοποιήθηκε από τα αρχαία χρόνια για την απαλλαγή ασθενών από “δηλητήρια” και “κακά πνεύματα”, ήταν με τη χρησιμοποίηση βδελλών.
Το 1833 εισήχθησαν στη Γαλλία 40 εκατομμύρια ιατρικές βδέλλες.