Ο γιατρός – μάγος

 Αγαλματίδιο γιατρού-μάγου, Κονγκό.
Αγαλματίδιο γιατρού-μάγου, Κονγκό.

Στις προϊστορικές κοινωνίες ο γιατρός-μάγος έχει το πρόσωπό του καλυμμένο με εντυπωσιακές μάσκες που συχνά εμπνέουν φόβο, φορά δέρματα ζώων από τα οποία αντλεί μαγική δύναμη, χρησιμοποιεί μαγικά ειδώλια, ισχυρά μυρωδικά, και βότανα, χορεύει ξέφρενα ή ψιθυρίζει ατελείωτα ξόρκια πάνω από τον πάσχοντα τον οποίο συχνά έχει βάψει με έντονα χρώματα, προσπαθώντας με αυτούς τους τρόπους να εξευμενίσει τους θεούς, να διώξει τα κακά πνεύματα ή να λύσει τα μάγια και να θεραπεύσει έτσι τον ασθενή.