Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι

Οστούν κάτω γνάθου
Οστούν κάτω γνάθου με σημεία επέμβασης για παροχέτευση αποστήματος. Αίγυπτος περί το 2500π.χ.

Στους αρχαίους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου εκατοντάδες βότανα, ανόργανες ή ζωικές ουσίες λαμβάνονταν από το στόμα, αλείφονταν, εισπνέονταν ή χορηγούνταν με τη μορφή κλυσμάτων σύμφωνα με τελετουργικά τυπικά, σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και ανάλογα με τη θέση των αστερισμών.
Για την αντιμετώπιση τραυμάτων χρησιμοποιούσαν λάδι, ενώ μικροεπεμβάσεις, όπως διάνοιξη αποστημάτων (ιδίως των βλεφάρων), επιτυγχάνονταν με τη βοήθεια μπρούτζινων νυστεριών.
Στην Αίγυπτο έχει πιθανότατα τις ρίζες του και το θρησκευτικό έθιμο της περιτομής, που αργότερα υιοθετήθηκε από τους Εβραίους.