Τομογραφία

Αξονικός τομογράφος
Αξονικός τομογράφος. Ο εξεταζόμενος ασθενής τοποθετείται σε κινητό κρεβάτι, τομογραφείται και το αποτέλεσμα απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Η Υπολογιστική Αξονική Τομομογραφία (CAT , Computerised Axial Tomography) που πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1973 στηρίζεται στη λήψη πολλών ακτινογραφικών τομών της εξεταζόμενης περιοχής υπό διαφορετική γωνία και στη σύνθεσή τους, με τη βοήθεια υπολογιστή, σε μία εικόνα με ευκρίνεια της τάξεως του εκατοστόμετρου.
Για το σκοπό αυτό ο ασθενής τοποθετείται σε κινούμενη κλίνη και εισέρχεται στον τομογράφο, όπου γύρω του βρίσκονται περιστρεφόμενες συσκευές εκπομπής και ανίχνευσης ακτινοβολίας Χ συνδεδεμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ο Μαγνητικός Τομογράφος (NMRI Nuclear Magnetic Resonanance Imaging) αποτελείται από παρόμοιες διατάξεις.