Κινηματογραφικές Μηχανές Λήψης

Μηχανή Λήψεως Kodak Cine 16 mm
Μηχανή Λήψεως Kodak Cine 16 mm. Εταιρεία κατασκευής: Kodak Eastman, Rochester N.Y. USA, 1925-30. Χειροκίνητη μηχανή, που φέρει ρύθμιση φωτός. Διάφραγμα: 6,5 – 16.

Η κινηματογραφική μηχανή λήψης είναι μία οπτική συσκευή προοριζόμενη για κινηματογράφηση αντικειμένων σταθερών στο χώρο ή σε κίνηση. Λειτουργεί με βάση την αρχή των διαδοχικών εικόνων, που λαμβάνονται μία προς μία με τεχνική ανάλογη εκείνης που χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια τη προβολής.
Το κυριότερο μέρος είναι το κάτοπτρο (S), που εκτελεί χρέη φωτοφράκτη. Καθώς περιστρέφεται και επειδή φέρει κυκλική σχισμή, επιτρέπει στη διάβαση του φωτός μόνο όταν η σχισμή είναι μπροστά από το φακό. Αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής είναι η καταγραφή διαδοχικών εικόνων δημιουργώντας ένα καρέ τη φορά.