Έγχρωμη Φωτογραφία

Ο I. Newton κατάφερε να αναλύσει σε χρώματα το ηλιακό φως που έμπαινε από το παράθυρο.
Ο I. Newton κατάφερε να αναλύσει σε χρώματα το ηλιακό φως που έμπαινε από το παράθυρο.

Η έγχρωμη φωτογραφία στηρίζεται σε θεωρία του ʼγγλου Thomas Young, ο οποίος το 1802, αναφερόμενος στον I. Newton, διατύπωσε την υπόθεση κατά την οποία τρία βασικά χρώματα, το ερυθρό, το πράσινο και το κυανό, αρκούν για το μάτι για την αναπαραγωγή όλων των χρωμάτων.
Το 1848 ο Becquerel στηριζόμενος στις παρατηρήσεις του Maxwell, έλαβε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες.
Το 1907 οι αδερφοί Lumiere πετυχαίνουν την παρασκευή τριχρωμίας σε εικόνα.
Η νεότερη εποχή της έγχρωμης φωτογραφίας άρχισε από τα εργαστήρια της Kodak το 1935 με το φιλμ Kodachrome.
Ένα χρόνο μετά, η Γερμανική εταιρεία Agfa ανέπτυξε τη μέθοδο του Agfacolor.
Το 1942 εμφανίστηκε στην αγορά η ανάλογη βελτίωση Kodacolor, η οποία 40 χρόνια μετά συνεχίζει να κυκλοφορεί σε βελτιωμένες συνθέσεις.