Μαγικός φανός

Μαγικός φανός του 1895
Μαγικός φανός του 1895 με τον οποίο πρόβαλλαν έγχρωμες εικόνες.

Τα πρώτα θεάματα σκιών (Ombres Chinoises) εμφανίστηκαν στην Ευρώπη κατά το 18ο αιώνα.
Το 1671, ο Ιησουΐτης λόγιος Athanasius Kircher εκθέτει το “Μαγικό Φανό”, που χρησιμοποιούσε λυχνίες και φακούς για να προβάλλει εικόνες ζώων, ζωγραφισμένες σε γυαλί, σε μια οθόνη.
Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι των προβολών προσπαθούσαν να δώσουν κίνηση στις εικόνες του με τη χρήση τμημάτων του φακού που ολίσθαιναν μηχανικά.