Πρώτες Μορφές Κινηματογράφου

"Νέος Πρότυπος Ηλιοσκοπικός Φανός" κατασκευασμένος γύρω στο 1895.
“Νέος Πρότυπος Ηλιοσκοπικός Φανός” κατασκευασμένος γύρω στο 1895.

Πρώιμες μορφές κινηματογράφου αποτελούν και οι εξελίξεις του Μαγικού Φανού, όπως το “Ειδοφυσικόν” του Philippe Jacques de Loutherbourg, ένα θεαματικό θέατρο φωτός, το Πανόραμα του Robert Barker που παρουσίαζε τεράστιες κυλινδρικές ζωγραφιές (trompe l’oeil) και τα κινητά πανοράματα της βικτωριανής εποχής.