Φωτογραφία Ακτίνων Χ και Υπεριώδης

Φωτογραφία νετρονίων
Αυτή η φωτογραφία νετρονίων έγινε με δέσμη νετρονίων από έναν ατομικό αντιδραστήρα και παρουσιάζει ένα χρονόμετρο. Μοιάζει με φωτογραφία ακτίνων-Χ, αλλά είναι πιό λεπτομερής. Τα ρουμπίνια μπορούν να μετρηθούν εύκολα και το πλαστικό λουράκι, που θα ήταν αόρατο με ακτίνες-Χ, έχει αποτυπωθεί καθαρά.

Το υπεριώδες καλείται και “μαύρο φως”, γιατί οι λάμπες που το δημιουργούν δεν παράγουν ακτινοβολία ορατή στο μάτι. Με βάση τη δυνατότητα ανάκλασης ή φθορισμού διαφορετικών υλικών μπορούμε να πάρουμε φωτογραφίες στο υπεριώδες, με σκοπό για παράδειγμα την καταπολέμηση της πλαστογραφίας.
Το 1895, ο φυσικός Roentgen ανακάλυψε τις ακτίνες Χ, που μπορούσαν να προσβάλλουν τη φωτογραφική πλάκα.
Λόγω της μεγάλης διεισδυτικότητας των ακτινών Χ, αυτό το είδος φωτογράφησης εντάχθηκε άμεσα στην υπηρεσία των ιατρών, των μηχανικών, στην αναζήτηση ατελειών σε συγκολλήσεις μετάλλων, αλλά και των καλλιτεχνών στη μελέτη πολύ παλιών πινάκων.