Φωτογραφία Εγγύς Υπερύθρου (Θερμογράφημα)

Φωτογραφία Εγγύς Υπερύθρου
Τα σκούρα κομμάτια του θερμο-γραφήματος δείχνουν ψυχρό δέρμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού τιυ ασθενή. Το θερμό δέρμα παρουσιάζεται συνήθως ανοιχτότερο. Αυτή η αφύσικη ψυχρότητα δείχνει ελλειπή κυκλοφορία αίματος και δημιουργεί την υπόθεση ότι μια αρτηρία, που μεταφέρει αίμα στον εγκέφαλο, είναι σε κάποιο σημείο φραγμένη.

Αν στις φωτογραφίες χρησιμοποιήσουμε ακτινοβολία υπέρυθρου με μήκη κύματος κοντά στο ορατό, (εγγύς υπέρυθρη), τότε θα έχουμε μία εικόνα γνωστή σαν θερμογράφημα.
Τα θερμογραφήματα είναι θερμικοί χάρτες που απεικονίζουν διαφορές θερμοκρασίας στο αντικείμενο που φωτογραφίζουμε. Έτσι, σε μία θερμική εικόνα τα σκούρα κομμάτια αντιπροσωπεύουν ψυχρά τμήματα του αντικειμένου και τα φωτεινά, θερμά τμήματα και αντίστοιχα στα έγχρωμα το κόκκινο αντιπροσωπεύει θερμές περιοχές, ενώ το πράσινο ψυχρές.
Στις μέρες μας τα θερμογραφήματα χρησιμοποιούνται στη διάγνωση του καρκίνου.