Φωτογραφίες με Ατομικά Σωματίδια

Φωτογραφία με Ατομικά Σωματίδια
Επειδή τα νετρόνια διαπερνούν αντικείμενα που σταματούν τις ακτίνες-Χ, αυτή η φωτογραφία νετρονίων ενός παιδικού τρένου (επάνω) δε δείχνει τις μεταλλικές γραμμές, που φαίνονται στη φωτογραφία ακτίνων-Χ στην κορυφή. Η δέσμη νετρονίων απορροφάται από τις εγκάρσιες ξύλινες δοκούς, που απεικονίζονται καθαρά.

Όπως οι ακτίνες-Χ διαπερνούν υλικά που είναι αδιαφανή στο ορατό φως, έτσι και τα νετρόνια, σωματίδια που αποτελούν βασικά συστατικά όλων των ατομικών πυρήνων, διαπερνούν υλικά που είναι αδιαπέραστα από τις ακτίνες-Χ, και παράγουν δικές τους χαρακτηριστικές εικόνες σκιών.
Οι φωτογραφίες αυτές βρίσκουν εφαρμογή στον έλεγχο της ποιότητας των εκρηκτικών υλών και για την επιθεώρηση εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται από την αεροπορία και άλλες βιομηχανίες.