Φωτογραφίες Περίθλασης Ακτίνων-Χ και Ιόντων

Η φωτογραφία περίθλασης ακτίνων-Χ από ένα κρύσταλλο
Η φωτογραφία περίθλασης ακτίνων-Χ από ένα κρύσταλλο (βηρυλλίου) αποκαλύπτει τη συμμετρία του κρυστάλλου.

Με φωτογραφίες περίθλασης ακτίνων-Χ από ένα κρύσταλλο (βηρυλλίου) αποκαλύπτεται η συμμετρία διαφόρων κρυστάλλων. Τα μαύρα σημεία σε μια τέτοια εικόνα δεν είναι τα άτομα, άλλα ένα “σχέδιο” που δημιουργείται από τα άτομα του κρυστάλλου.
Επειδή το σχέδιο εξαρτάται από τη διάταξη των ατόμων στον κρύσταλλο, η ανάλυση των διαφόρων φωτογραφιών περίθλασης ακτίνων-Χ δείχνει την ατομική δομή του κρυστάλλου.