Φωτογραφίες Kirlian

 Μια σειρά από φωτογραφίες Κιρλιάν.
Μια σειρά από φωτογραφίες Κιρλιάν.

Το 1939, τη χρονιά που ανακαλύφθηκε και η τηλεόραση, ο ηλεκτρολόγος Semian Kirlian ανακάλυψε πως όταν δημιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας γύρω από ένα χέρι που βρίσκεται σε επαφή με μια φωτογραφική πλάκα, έχουμε το αποτύπωμα, όχι μόνο της εικόνας του αλλά και της “αιθερικής ακτινοβολίας” του. Αυτό ισχύει για κάθε ζωντανό οργανισμό.
Αν και υπάρχει μια διαμάχη για το τι ακριβώς είναι αυτή η “αύρα”, το γεγονός ότι μεταβάλλεται ανάλογα με τη φυσική, τη συγκινησιακή ή τη νοητική κατάσταση του ατόμου έχει γίνει αντικείμενο μελέτης για πολλά χρόνια.