Έγχρωμο Φιλμ

Φιλμ αντιστρεπτικό - Φιλμ αρνητικό χωρίς μάσκα - Φιλμ αρνητικό με μάσκα
Το αντιστρεπτό φιλμ δίνει (με κατάλληλη επεξεργασία) αμέσως μια θετική διαφάνεια. Το αρνητικό φιλμ χωρίς μάσκα είναι κατάλληλο για εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών. Το αρνητικό φιλμ με μάσκα είναι επίσης κατάλληλο για εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών. Η μάσκα χρώματος πορτοκαλί αυξάνει τον κορεσμό των χρωμάτων.

Τα διάφορα έγχρωμα φιλμ χωρίζονται ανάλογα με τη χρωματική τους ευαισθησία στις εξής κατηγορίες:
Στα κανονικά, όπου καταγράφεται μόνο το μπλε χρώμα και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αντιγράφων σχεδίων.
Στα ορθοχρωματικά, τα οποία καταγράφουν το μπλε και το πράσινο και χρησιμοποιούνται κυρίως για πορτραίτα με τεχνητό φωτισμό.
Στα παγχρωματικά και υπερπαγχρωματικά φιλμ, που είναι ευαίσθητα σε όλα σχεδόν τα χρώματα και χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα.
Σήμερα, το πιο διαδεδομένο φιλμ είναι η ταινία πλάτους 35 mm με διατρήσεις, που δημιουργήθηκε το 1924 από τον Oscar Barnac.
Παράλληλα με το αρνητικό φιλμ υπάρχει και το ανατρέψιμο ή αντιστρεπτό, το οποίο παράγει απευθείας θετικό είδωλο, που μπορεί να παρατηρηθεί με μεγεθυντικό φακό ή με προβολή (slide).