Διάταξη Ολογραφίας

Εξαρτήματα μιας διάταξης ολογραφίας.
Εξαρτήματα μιας διάταξης ολογραφίας.

Για την παραγωγή ολογραμμάτων είναι απαραίτητη μια διάταξη ολογραφίας. Το βασικό της στοιχείο είναι η πηγή φωτός laser.
Αρχικά στην ολογραφία η δέσμη του laser διχοτομείται. Η “αντικειμενική” δέσμη, αφού περάσει από ένα φακό, ανακλάται προς το αντικείμενο και πέφτει στην ολογραφική πλάκα, που έχει επένδυση από φωτογραφικό γαλάκτωμα.
Από την άλλη πλευρά, η δέσμη “αναφοράς” περνάει από ένα φακό και ανακλάται προς το γαλάκτωμα, όπου συναντά την αντικειμενική δέσμη και δημιουργούνται κροσσοί συμβολής. Ανάλογα με τον τρόπο που δημιουργείται το ολόγραμμα έχουμε δύο είδη ολογραφίας, της “μεταβίβασης” και της “ανάκλασης”.