Ειδικά Φιλμ

Αστεροσκοπείο Χέηλ: Σπειροειδής γαλαξίας στη Μεγάλη ʼρκτο, 1950.
Αστεροσκοπείο Χέηλ: Σπειροειδής γαλαξίας στη Μεγάλη ʼρκτο, 1950.

Εκτός από τα κανονικά φιλμ κατασκευάζονται και ειδικά φιλμ, που καταγράφουν τις ακτίνες Χ ή τις τροχιές υποατομικών σωματιδίων.
Φιλμ με υπέρλεπτο κόκκο κατασκευάζονται για τη μικροφωτογραφία, όπως για παρά-δειγμα για την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στη μικροηλεκτρονική.
Ειδικά φιλμ χρησιμοποιούνται στην αστρονομία για την αποτύπωση αμυδρών ουράνιων αντικειμένων ύστερα από πολύ μεγάλους χρόνους έκθεσης.
Ειδικά φιλμ ευαίσθητα στην υπέρυθρη ακτινοβολία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή από αεροπλάνα ή δορυφόρους των διαφορών θερμοκρασίας ή για την απεικόνιση της συνεχούς κίνησης σωμάτων.