Επεξεργασία Φιλμ

Υλικά για την  επεξεργασία ενός φίλμ
Διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία ενός φίλμ.

Μετά τη φωτογράφηση, το εγγεγραμμένο πάνω στο φιλμ είδωλο είναι αόρατο και ονομάζεται λανθάνον.
Μέσα σε ένα ειδικό δοχείο (τανκ), τοποθετούμε το φιλμ και ένα χημικό παρασκεύασμα, γνωστό σαν “εμφανιστή”. Ο σκοπός της εμφάνισης είναι να μαυρίσει εκείνα τα μέρη του φιλμ, που επηρεάστηκαν από το φως και να μετατρέψει τη λανθάνουσα εικόνα σε ορατή.
Στη συνέχεια ακολουθεί η φάση της στερέωσης, κατά την οποία γεμίζουμε το τανκ με ένα άλλο υγρό γνωστό σαν “στερεωτή”.
Ο “στερεωτής” θα διατηρήσει την εικόνα πάνω στο φιλμ χωρίς να μπορεί πλέον να καταστραφεί από το φως. Συγχρόνως διώχνει και το υλικό του φιλμ που δεν αντέδρασε με το φως κατά την έκθεση.
Τέλος, ξεπλένουμε και στεγνώνουμε το φιλμ, στο οποίο υπάρχει πλέον η αρνητική φωτογραφία εμφανισμένη και στερεωμένη.