Επεξεργασία Χαρτιού

Εμφάνιση Φωτογραφίας με Επεξεργασία Χαρτιού
Για να εμφανίσουμε την εικόνα μουσκεύουμε τη φωτογραφία σε ειδικό υγρό (1). Έπειτα τη βάζουμε σε μια λεκάνη με στερεωτικό (2). Τέλος την πλένουμε με νερό.

Η γνωστή φωτογραφία παράγεται από το αρνητικό φιλμ.
Με το μεγεθυντή κάνουμε την εκτύπωση της φωτογραφίας και φτιάχνουμε τις μεγεθύνσεις.
Για να κάνουμε ορατή την εικόνα, μουσκεύουμε το φωτογραφικό χαρτί που φωτίστηκε στο μεγεθυντή σε ειδικό υγρό, τον εμφανιστή.
Ακολούθως τη στερεώνουμε, τη βάζουμε δηλαδή σε μια λεκάνη με στερεωτικό για να μη σκουρύνει ή ξεθωριάσει.
Η διαδικασία για να παραμείνει η εικόνα σταθερή και αμετάβλητη, γίνεται με ένα χημικό γνωστό σαν θειοθειϊκό νάτριο, (ο “στερεωτής” των φωτογράφων).
Η ουσία αυτή διαλύει τους φωτοευαίσθητους κόκκους του αργύρου που δεν προσβλήθηκαν από το φως. Τέλος πλένουμε τη φωτογραφία με νερό και τη στεγνώνουμε.