Η Φωτογραφική Μηχανή

Τομή μιας φωτογραφικής μηχανής.
Τομή μιας φωτογραφικής μηχανής.

Υπάρχουν κάμερες σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, αλλά σχεδόν όλες έχουν πέντε μέρη.
“Οι φακοί” είναι καμπύλα κομμάτια από γυαλί ή πλαστικό, που συγκεντρώνουν το φως για να σχηματιστεί η εικόνα στο φιλμ.
Το “διάφραγμα” είναι μία τρύπα που αλλάζει μέγεθος, και επιτρέπει να περνάει περισσότερο ή λιγότερο φως.
Ο φωτοφράκτης ή “κλείστρο” ελέγχει πόση ώρα το φως από το αντικείμενο πέφτει πάνω στο φιλμ.
Ο “σκοτεινός θάλαμος” είναι συνήθως μαύρος από μέσα, ώστε να σταματάει κάθε τεχνητό φως.
Τέλος το “φιλμ” είναι μια μεμβράνη καλυμμένη από ευαίσθητες στο φως χημικές ουσίες, όπου αποτυπώνεται η εικόνα.
ʼλλα απαραίτητα μέρη των μηχανών είναι το σύστημα σκόπευσης, το σύστημα κίνησης του φιλμ, το σύστημα εστίασης κ.α..