Λήψη

img_2ffdfda21e79
Σχηματική παράσταση απλών ρυθμίσεων μιας φωτογραφικής μηχανής.

Σε κάθε φωτογραφική μηχανή υπάρχουν σχεδόν πάντα οι εξής τρεις δυνατότητες ρύθμισης : η εστίαση, το διάφραγμα και ο χρόνος. Ο κατάλληλος συνδυασμός αυτών των ρυθμίσεων μας επιτρέπει να φωτογραφίζουμε σωστά το θέμα μας.
Η εστίαση εξαρτάται από την απόσταση της μηχανής και αντικειμένου και προσδιορίζει μαζί με το διάφραγμα το βάθος πεδίου της φωτογραφίας.
Το διάφραγμα και ο χρόνος προσδιορίζουν μαζί την έκθεση του φιλμ, εξαρτώνται δε από τη φωτεινότητα του αντικειμένου, την ευαισθησία του φιλμ, και την εμφάνιση. Ο χρόνος μόνος του προσδιορίζει την απόδοση της κίνησης.