Φίλτρα

Επίδραση διαφορετικών φίλτρων στην ίδια φωτογραφία.
Επίδραση διαφορετικών φίλτρων στην ίδια φωτογραφία.

Τα φίλτρα είναι εξαρτήματα που απορροφούν ορισμένα χρώματα και αφήνουν να περάσουν τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα ένα κίτρινο φίλτρο αφήνει να περάσει το κίτρινο χρώμα και κόβει το μπλε.
Στη φωτογραφία χρησιμοποιούνται είτε για να διορθώσουμε την απόδοση των χρωμάτων, είτε για να δημιουργήσουμε κατά βούληση μια μεγαλύτερη αντίθεση ανάμεσα σε διάφορα χρώματα.
Υπάρχουν και πολλά ειδικά φίλτρα, όπως για παράδειγμα της “υπεριώδους ακτινοβολίας”, που υπάρχει έντονη στη θάλασσα και την οποία απορροφούν.
Επίσης, τα φίλτρα της “ατμοσφαιρικής πάχνης” που ελαττώνουν την ατμοσφαιρική ομίχλη σε μακρινά τοπία.
Υπάρχουν ακόμη και τα “πολωτικά” φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά έχουν την ιδιότητα να κόβουν το πολωμένο φως που προέρχεται από αντανάκλαση σε γυάλινες επιφάνειες ή νερό.