Ραδιόφωνο

Ραδιόφωνο
Ραδιόφωνο Kadette.

Ραδιόφωνο Kadette, από τις Η.Π.Α. (δεκαετία 1940).