Οι πρώτες προσπάθειες

Χρήστος Τσιγγιρίδης
Ο ηλεκτρονικός Χρήστος Τσιγγιρίδης εγκατέστησε στη Θεσσαλονίκη τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό των Βαλκανίων.

Το 1928 άρχισαν οι πρώτες τακτικές εκπομπές στη Θεσσαλονίκη. Ο ηλεκτρονικός Χρήστος Τσιγγιρίδης, από τη Φιλιππούπολη, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Στουτγάρδης, ήρθε στην Ελλάδα, πήρε άδεια λειτουργίας σταθμού και τον εγκατέστησε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός των Βαλκανίων.
Το “Ράδιο Τσιγγιρίδη” εγκαταστάθηκε στο “Πεδίο ʼρεως”, εκεί όπου σήμερα είναι η “Έκθεση Πολεμικής Ανδρείας” του Γ’ Σ.Σ., με δαπάνες και έξοδα λειτουργίας του ιδιοκτήτη του. Εξέπεμπε για πάνω από 20 χρόνια.
Ήταν ο πρώτος ιδιωτικός εμπορικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα.
Το 1936 ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών (Υ.Ε.Ρ.) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Μέχρι τότε είχαν προκηρυχθεί διάφοροι διαγωνισμοί για την εγκατάσταση εθνικού ραδιοφωνικού σταθμού αλλά δεν είχαν επιτυχία, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η σύμβαση της εταιρείας “Ντίρχαμ” (1929).
Το 1936, η εταιρεία “Τελεφούνκεν” εγκαθιστά ραδιοφωνικό σταθμό ισχύος 15 KW.