Έγχρωμα τηλεοπτικά συστήματα

Έγχρωμη εικόνα τηλεόραση
Η έγχρωμη εικόνα τηλεόρασης αποτελείται από λεπτές γραμμές κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος. Από την κανονική απόσταση θέασης τα χρώματα των γειτονικών γραμμών προστίθενται στο μάτι, δίνοντας το έγχρωμο οπτικό αποτέλεσμα που βλέπουμε.

Για τη μετάδοση έγχρωμης πληροφορίας απαιτούνται τρία ξεχωριστά σήματα: το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε.
Συνδυάζοντας τα τρία αυτά χρώματα, σε κατάλληλες αναλογίες, μπορούμε να πάρουμε όλο το χρωματικό φάσμα.
Για να αναπαράγει ένας τηλεοπτικός δέκτης το σωστό χρώμα για κάθε έγχρωμη περιοχή του ειδώλου, πρέπει να του δοθούν οι πληροφορίες του βασικού χρώματος και η ισχύς του.
Τα έγχρωμα τηλεοπτικά συστήματα που μεταφέρουν την παραπάνω πληροφορία και που έχουν επικρατήσει είναι:
το σύστημα NTSC
το σύστημα PAL και
το σύστημα SECAM.