Αναμετάδοση προγράμματος μέσω δορυφόρου

Εκπομπή ραδιοφωνικών σημάτων
Από εδώ γίνεται η εκπομπή ραδιοφωνικών σημάτων προς τον δορυφόρο, ο οποίος με την σειρά του θα τα στείλει στον προορισμό τους.

Στην Γη υπάρχουν σταθμοί εδάφους, οι οποίοι εκπέμπουν το σήμα προς το δορυφόρο. Ο σταθμός εδάφους χρησιμοποιεί κοίλη επιφάνεια ως κεραία εκπομπής, προσανατολισμένη προς τον δορυφόρο και εκπέμπει το σήμα προς τα εκεί.
Η κεραία του δορυφορικού σταθμού στέλνει τα ραδιοφωνικά σήματα προς τον δορυφόρο. Ο δορυφόρος αντικρίζει συνεχώς την ίδια περιοχή της Γης (γεωστατικός). Η ίδια δορυφορική κεραία μπορεί να συλλέξει ασθενή σήματα που εκπέμπονται από έναν δορυφόρο και να εξασφαλίσει λήψη από μεγάλη απόσταση.