Δορυφορική – καλωδιακή τηλεόραση

Δορυφορική κεραία.
Δορυφορική κεραία.

Η χρήση δορυφόρων επέτρεψε τη μετάδοση τηλεοπτικών σημάτων σε πολλά μέρη της Γης. Η μετάδοση αυτή γίνεται με τη βοήθεια μικροκυμάτων με συχνότητα πάνω από 10 δισεκατομμύρια Hz.
Μεγάλες δορυφορικές κεραίες στέλνουν το σήμα στο δορυφόρο, απ’ όπου αναμεταδίδεται προς τη Γη και συλ-λαμβάνεται από οικιακές δορυφορικές κεραίες.
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζει και η τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (καλωδιακή τηλεόραση), κυρίως στις Η.Π.Α.