Δορυφόρος επικοινωνίας

Δορυφόρος πάνω από την Γη
Δορυφόρος πάνω από την Γη. Δίχως τους δορυφόρους δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να παρακολουθεί άμεσα τις εξελίξεις σ’ όλο τον κόσμο. Ο πρώτος δορυφόρος που εκτοξεύθηκε στο διάστημα ήταν ο ECHO I στις 12 Αυγούστου 1960. O ΕCHO ήταν παθητικός δορυφόρος. Στις 10 Ιουλίου 1962 εκτοξεύθηκε ο δορυφόρος TELSTAR, ο οποίος ήταν ενεργητικός δορυφόρος.

Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα λόγω φυσικών εμποδίων, όπως ένας ωκεανός που χωρίζει δυο ηπείρους. Εκεί δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν αναμεταδότες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναμετάδοση γίνεται μέσω δορυφόρων επικοινωνίας. Ο δορυφόρος επικοινωνίας λειτουργεί ως αναμεταδότης. Βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη Γη και καλύπτει μεγάλη επιφάνειά της.