Εικονογράφος

Εικονογράφος
Σχηματική παράσταση εικονογράφου.

Εικονογράφος (ή καθοδικός σωλήνας) ονομάζεται η διάταξη που μετατρέπει το σήμα της εικόνας σε φωτεινές ακτίνες.
Αποτελεί το τελευταίο στάδιο λήψης του τηλεοπτικού σήματος και εκτελεί την αντίθετη λειτουργία από εκείνη του εικονοσκόπιου.
Ο εικονογράφος αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό πυροβόλο, το οποίο δημιουργεί μία λεπτή δέσμη ηλεκτρονίων. Η δέσμη προσπίπτει σε μία οθόνη καλυμμένη με υλικό που φθορίζει και στο σημείο πρόσπτωσης σχηματίζει ένα φωτεινό στίγμα διαφορετικής κάθε φορά φωτεινότητας, ανάλογης με το ηλεκτρικό ρεύμα που φθάνει στη συσκευή.
Καθώς η ηλεκτρονική δέσμη μετακινείται, μετακινείται και το στίγμα πάνω στην οθόνη και έτσι σχηματίζεται η εικόνα.