Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού

Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού
Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού

Στο ραδιόφωνο μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών ανάλογα με τι θέλουμε να ακούσουμε.
Πώς όμως γίνεται η επιλογή ενός ραδιοσταθμού; Γίνεται με την χρήση φίλτρων, τα οποία επιτρέπουν την διέλευση ορισμένων ραδιοφωνικών συχνοτήτων.
Τα σύγχρονα ραδιόφωνα διαθέτουν ένα μεταβλητό φίλτρο, με την βοήθεια του οποίου γίνεται η επιλογή σταθμών. Το φίλτρο αυτό συνοδεύεται από ένα σταθερής συχνότητας φίλτρο.
Όταν στρέφουμε το κουμπί του ραδιοφώνου μας, το μεταβλητό φίλτρο επιτρέπει την διέλευση τη συχνότητας που έχουμε επιλέξει, απορρίπτοντας τις υπόλοιπες που είναι ανεπιθύμητες.