Ηλεκτρονικό πυροβόλο

Ηλεκτρονικό πυροβόλο
Το πρόσωπο του παλιάτσου που φαίνεται στην οθόνη της τηλεόρασης έχει “ιχνογραφηθεί” με τη μύτη μιας ακτίνας ηλεκτρονίων, των οποίων η κίνηση φαίνεται στη δεύτερη εικόνα.

Είναι μια διάταξη (μέρος του εικονοσκοπίου) που παράγει δέσμη ηλεκτρονίων.
Η δέσμη αυτή μπορεί να κινείται από την πάνω αριστερή άκρη της επιφάνειας του, προς τα δεξιά και κάτω, ως την κάτω δεξιά άκρη της. Η κίνηση αυτή λέγεται σάρωση.
Προκαλεί μεταβαλλόμενο ρεύμα που δημιουργεί τάση, η οποία αποτελεί το σήμα της εικόνας.