Μίμηση του οργάνου της όρασης

Η διαίρεση της εικόνας σε στοιχεία και η μεταφορά των στοιχείων
Η διαίρεση της εικόνας σε στοιχεία και η μεταφορά των στοιχείων.

Για τη μεταβίβαση εικόνας σε κάποια απόσταση απαιτούνται βασικά δύο διατάξεις: η πρώτη μετασχηματίζει τα φωτεινά χαρακτηριστικά της εικόνας σε ηλεκτρικές μεταβολές και η δεύτερη μετασχηματίζει τις ηλεκτρικές μεταβολές σε φως.
Στην αρχή οι επιστήμονες προσπάθησαν να μιμηθούν το ανθρώπινο μάτι για τη μετάδοση μιας εικόνας, διαιρώντας την εικόνα σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό στοιχείων αντίστοιχων με τα φωτοευαίσθητα στοιχεία του αμφιβληστροειδή.
Κάθε στοιχείο της διάταξης λήψης εικόνας συνδεόταν με ανεξάρτητο αγωγό με ένα στοιχείο στη διάταξη αναπαραγωγής, σε αντιστοιχία με τις ίνες του οπτικού νεύρου.
Πρακτικά δεν πέτυχε λόγω του μεγάλου αριθμού αγωγών, λυχνιών και φωτοαντιστάσεων που απαιτούσε η διάταξη.