Μικροκύματα

Σταθμός διαβίβασης μικροκυμάτων στην Αυστραλία.
Σταθμός διαβίβασης μικροκυμάτων στην Αυστραλία.

Τα μικροκύματα μεταφέρουν πάρα πολλές πληροφορίες.
Μικρά κάτοπτρα εστιάζουν τα κύματα αυτά συγκεντρώνοντας τα σε δέσμες, με την βοήθεια των οποίων συνδέονται τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.