Ο εικονογράφος της έγχρωμης τηλεόρασης

Σωλήνας έγχρωμης τηλεόρασης
Σωλήνας έγχρωμης τηλεόρασης

Η συσκευή αποτελείται από τρεις σωλήνες καθοδικών ακτινών που προβάλλουν εικόνες σε κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα.
Στο λαιμό του σωλήνα υπάρχουν τρία ηλεκτρονικά τηλεβόλα και κοντά στην οθόνη του μία μεταλλική μάσκα.
Η έγχρωμη εικόνα προκύπτει από συνδυασμούς των τριών χρωμάτων