Πίνακας ελέγχου τηλεόρασης

Πίνακας ελέγχου τηλεόρασης
Ο πίνακας ελέγχου της τηλεόρασης επιτρέπει την εκτίμηση της ποιότητας και τη ρύθμιση της λαμβανόμενης εικόνας.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, στην αρχή κάθε προγράμματος και για αρκετό χρονικό διάστημα εκπέμπουν έναν πίνακα ελέγχου που επιτρέπει την εκτίμηση της ποιότητας και τη ρύθμιση της λαμβανόμενης εικόνας.