Πώς μεταδίδεται ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα

Πώς μεταδίδεται ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα
Το σήμα που φτάνει στους ακροατές εκπέμπεται από τον πομπό και μέσω του αναμεταδότη φτάνει στον δέκτη, που το μετατρέπει σε αυτό που ακούμε.

Ακούγοντας στο ραδιόφωνο μια εκπομπή, δε μπορούμε εύκολα να φανταστούμε την διαδρομή που κάνει μέχρι να φτάσει σε εμάς. Το σήμα φτάνει στα ραδιόφωνά μας μέσω του συστήματος ραδιομετάδοσης.
Ένα σύστημα ραδιομετάδοσης αποτελείται από:
α) τον πομπό
β) τον αναμεταδότη
γ) τον δέκτη
δ) το μικρόφωνο
ε) το μεγάφωνο
ζ) τα ακουστικά
Η μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματος γίνεται μέσω μιας ειδικής κατηγορίας κυμάτων που ονομάζονται ραδιοκύματα.