Σάρωση της εικόνας

Σάρωση εικόνας
Η σάρωση της εικόνας και η διαδοχική μεταφορά των στοιχείων της.

Ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της τηλεόρασης έγινε το 1879 όταν προτάθηκε η χρησιμοποίηση της σάρωσης της εικόνας.
Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, ένα φωτοευαίσθητο στοιχείο ολισθαίνει επάνω στην εικόνα και διαδοχικά, σημείο προς σημείο, γραμμή προς γραμμή μεταβιβάζει με έναν αγωγό σήματα για τη φωτεινότητα των στοιχείων της σε μια πηγή φωτός.
Αυτή εκτελεί ακριβώς την ίδια κίνηση πάνω στη πλάκα λήψεως της εικόνας, που εκτελεί και το φωτοστοιχείο.
Η ταυτόχρονη κίνηση του φωτοστοιχείου στη διάταξη εκπομπής της εικόνας και της πηγής φωτός στη διάταξη λήψης, ονομάζεται στην τηλεόραση συγχρονισμός.
Για να δημιουργηθεί στον παρατηρητή η μορφή της εικόνας, πρέπει η μεταφορά των στοιχείων να γίνεται αρκετά γρήγορα.