Αμερικανικοί Βολιστήρες (1958 – 1969)

Εξερευνητή πλανήτη ΜΑΡΙΝΕΡ - 2
Καλλιτεχνική αναπαράσταση του πρώτου επιτυχημένου εξερευνητή ενός άλλου πλανήτη, του ΜΑΡΙΝΕΡ – 2.

Ο πρώτος βολιστήρας των ΗΠΑ που πλησίασε τη Σελήνη κατά 725 χιλιόμετρα ήταν ο ΡΕΙΝΤΖΕΡ – 5 τον Οκτώβριο του 1962.
Την ίδια χρονιά ο ΜΑΡΙΝΕΡ – 2 πέρασε μόλις κατά 35.000 χιλιόμετρα από την Αφροδίτη.
Τον Ιούλιο του 1965 ο ΜΑΡΙΝΕΡ – 4 πλησιάζει τον ʼρη και μεταδίδει 22 φωτογραφίες του πλανήτη.
Ακολούθησαν κι άλλες αποστολές προς τον ʼρη και την Αφροδίτη.
Τελικά, οι ΗΠΑ κατάφεραν να στείλουν με επιτυχία συσκευή προσεδάφισης στη Σελήνη το 1966 με το ΣΕΡΒΕΫΟΡ – 1.