ΒΙΚΙΓΚ 1 & 2

Εικόνα από την επιφάνεια του πλανήτη  Άρη
Μία εντυπωσιακή εικόνα από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη από τη συσκευή ΒΙΚΙΓΚ – 2.

Τα σοβιετικά MARS 3 και 6 στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ήταν οι πρώτες αποτυχημένες απόπειρες προσεδάφισης στον ʼρη.
Τελικά, τον Ιούλιο του 1976 οι συσκευές προσεδάφισης των ΗΠΑ ΒΙΚΙΓΚ 1 & 2 προσεδαφίζονται με επιτυχία σε δύο διαφορετικές περιοχές του ʼρη. Στέλνουν εκπληκτικές εικόνες από την επιφάνεια του και εκτελούν ατμοσφαιρικές μετρήσεις και αναλύσεις του εδάφους.
Παράλληλα, σε τροχιά βρίσκονται δύο δορυφόροι του προγράμματος που χαρτογραφούν φωτογραφικά τον πλανήτη και τα δύο φεγγάρια του.