Διεθνής Τροχιακός Σταθμός

πεικόνιση του  τροχιακού σταθμού  Freedom
Καλλιτεχνική απεικόνιση του πολυεθνικού τροχιακού σταθμού που έφερε παλιότερα το όνομα Freedom.

Παρ’ όλο που υπήρξαν και υπάρχουν προσωρινοί τροχιακοί σταθμοί, όπως οι Σκάιλαμπ και Μιρ, η ανάπτυξη ενός μόνιμου σταθμού δεν έχει ακόμη γίνει πραγματικότητα. Ήδη, διαστημικές υπηρεσίες όπως η ΝΑSΑ, η ΕSA η NASDA κ.λ.π. συνεργάζονται για την ανάπτυξη και συναρμολόγηση στο διάστημα των τμημάτων του.
Ο σταθμός αυτός θα μπορεί να φιλοξενήσει πολυμελή πληρώματα, που θα εναλλάσσονται για την εκτέλεση ερευνών, παρατηρήσεων κ.λ.π.
Η κατασκευή του σταθμού αυτού αναμένεται να ξεκινήσει ως τα τέλη της δεκαετίας του ’90.