Ιούλιος Βερν

Λιθογραφία από βιβλίο του Βερν
Λιθογραφία από το βιβλίο του Βερν ¨Από τη Γη στη Σελήνη¨, που παριστάνει τους ταξιδιώτες σε κατάσταση έλλειψης βαρύτητας.

Ο Ιούλιος Βερν θεωρείται σήμερα ο πρωτοπόρος της επιστημονικής φαντασίας.
Ανάμεσα σε πολλά έργα του, δύο από αυτά αναφέρονται στο ταξίδι προς τη Σελήνη.
Στα βιβλία του “Από τη Γη στη Σελήνη” και “Γύρω από τη Σελήνη” περιγράφει με θαυμαστή ακρίβεια γνωστές πλέον καταστάσεις, όπως η έλλειψη βαρύτητας, η χρήση επιβραδυντικών πυραύλων, η θέρμανση από την τριβή στην ατμόσφαιρα και η προσθαλάσσωση μετά το σεληνιακό ταξίδι.
Αν και ο Βέρν φαντάζονταν την εκτόξευση να πραγματοποιείται με ένα τεράστιο κανόνι, πράγμα αδύνατον στην πράξη, η διορατικότητά του δεν παύει να γοητεύει μέχρι σήμερα.