Κινέζικοι Πύραυλοι

Κινέζικοι Πύραυλοι
Κινέζικος πολλαπλός εκτοξευτήρας πυραυλοκίνητων βελών του 13ου μ.χ. αιώνα.

Η επινόηση και η χρήση του πυραύλου με πυρίτιδα πρωτοεμφανίζεται στην Κίνα τον 3ο περίπου π.χ. αιώνα.
Από τότε άρχισε να γίνεται και η χρήση πυραυλοκίνητων βελών σε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά η αποτελεσματικότητά τους, εκτός από το φόβο που ενέπνεαν, δεν θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Παράλληλη ήταν και η ανάπτυξη των πυροτεχνημάτων για εορταστικούς και τελετουργικούς σκοπούς.
Μέχρι τον 13ο μ.χ. αιώνα η πυρίτιδα, οι πύραυλοι και τα πυροτεχνήματα είχαν διαδοθεί στη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Ευρώπη.